תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, כל בקשה למידע להיתר ובקשה להיתר תוגש דרך מערכת רישוי זמין מקוונת ע"י בעלי מקצוע מורשים בלבד בעלי כרטיס חכם.

נוהל הגשת בקשה לתיק מידע / בקשה מקוונת להיתר

תנאי סף להגשת בקשה למידע להיתר

טופס בקשה לתשלום עבור תיק מידע להיתר

טופס בדיקת תקינות להגשת מפה מצבית

לנוחיותכם, מצורף קישור למדריכי עבודה עם מערכת רישוי זמין.