יחידת הנדסה

  • מהנדסת המועצה אחראית על המדיניות ההנדסית של הרשות בהתאם לחוק התכנון והבניה ומדיניות המועצה, ולשיפור איכות החיים של העובדים והשוהים בה.
  • תחומי האחריות של יחידת ההנדסה: רישוי, פיקוח על הבניה, תכנון בנין עיר, תכנית אב בתחומים שונים, תכנון ופיקוח על עבודות ציבוריות, פיתוח תשתיות כגון: תיעול, תחבורה ותנועה, בניה ציבורית וכדו'.