9271

אתר הוועדה לתכנון ובניה
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

9207
9272
9205
9270
  • ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית - נאות חובב

    האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות, בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

DSC_1477_8_9_tonemappedaaa.jpg
  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.